Historia - BAS / Skałka / Kraków

Bractwo św. Aniołów Stróżów
Przejdź do treści

Menu główne:


Powstanie Bractwa przypada na okres reformy potrydenckiej, kiedy to Kościół katolicki w Polsce usilnie walczył z reformacją. Szukano wówczas różnych dróg zmierzających do kształtowania intelektualnego postaw szerokich mas. Jedną z form pogłębienia życia religijnego wiernych i przeciwstawiania się prądom reformacji były liczne sodalicje i bractwa o charakterze pobożnościowym i charytatywnym. W tym świetle należy odczytać także powstanie Bractwa Świętych Aniołów Stróżów.                
     
          
            
Papież Urban VIII bullą "In supremo apostolicae dignitatis culmine", daną w Rzymie 30 sierpnia 1624 roku, zezwolił generałowi i prowincjałom paulinów na zakładanie przy ich kościołach Bractwa Świętych Aniołów Stróżów dla wszystkich wiernych za zgodą ordynariuszy miejsca. Papież uczynił to na prośbę ówczesnego Generała Zakonu O. Jana Zaicza, który motywował ją nabożeństwem wiernych do Św. Anioła Stróża.                
        

              

We wstępie dokumentu erygującego Bractwo podkreślono, że wszyscy ludzie doznają opieki Aniołów i z tej racji powinni im się odpłacać przez szacunek dla ich obecności, przez zaufanie ich przemożnej opiece i wdzięczność wobec ich życzliwości względem nas. Paulini, starając się u Stolicy Apostolskiej o wymagane zezwolenie, podkreślali także związki swego Patriarchy - św. Pawła Pierwszego Pustelnika - z Aniołami. To właśnie te niebieskie duchy oddały szczególne usługi duchowemu ojcu Zakonu i otaczały go opieką, a następnie uniosły jego duszę do nieba.
Po wcześniejszym papieskim zezwoleniu, na prośbę króla polskiego Zygmunta III papież Urban VIII poszerzył dane uprzednio Paulinom uprawnienia. Poprzez breve "Pastoris aeterni" z dnia 8 października 1626 roku papież zezwolił generałowi i prowincjałom paulinów na erygowanie przy ich kościołach Bractwa Św. Aniołów Stróżów, natomiast przy innych kościołach za wyrażoną zgodą ordynariusza miejsca i rektora kościoła dla wszystkich wiernych. Papieskie rozszerzenie możliwości zakładania Bractwa otworzyło drogę do wielu kościołów i zaowocowało ogromną ilością nowo powstałych Bractw Świętych Aniołów Stróżów.
             
Na Skałce w Krakowie przy kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika Bractwo zostało powołane do życia 2 lutego 1626 roku przez O. Mikołaja Królika, ówczesnego prowincjała Zakonu. Potwierdzenie erygowanego Bractwa zostało dokonane 11 października 1627 roku przez O. Piotra Nigrycego. Bractwo założone na Skałce, ponownie erygowane i potwierdzone w 1646 roku przez O. Andrzeja Gołdonowskiego, istniało i rozwijało swoją działalność do 1782 roku, czyli aż do momentu rozpadu skałecznej parafii. W 1870 roku przywrócono je ponownie do istnienia i prowadziło swoją działalność aż do roku 1951, kiedy to bezprawna ustawa PRL je rozwiązała. W sumie Bractwo pod wezwaniem Świętych Aniołów Stróżów istniało na Skałce przez 237 lat, przechodząc różne etapy rozwoju.
Aby zachęcić wiernych do oddawania czci Aniołom, Stolica Apostolska, zlecając Paulinom obowiązek szerzenia ich kultu i opiekę nad Bractwem, udzieliła członkom Bractwa szeregu przywilejów i odpustów z okazji świąt brackich. Warunkiem korzystania z tych przywilejów duchowych była przynależność do Bractwa. Członkiem Bractwa Świętych Aniołów Stróżów mógł zostać każdy wierny bez różnicy płci, stanu, czy wieku, przyjęty przez upoważnioną osobę i wpisany do księgi.
            
Bractwo Świętych Aniołów Stróżów zostało reaktywowane – na prośbę O. Andrzeja Napiórkowskiego, skałecznego przeora – dekretem Generała Zakonu Paulinów O. Izydora Matuszewskiego z dnia 23 maja 2003 r. Po 54 latach od zawieszenia działalności włączenie członków Bractwa odbyło się 16 kwietnia 2005 roku, 380 lat po erygowaniu pierwszego Bractwa na Jasnej Górze.
Wzywaj swojego Anioła Stróża w chwili pokusy: bardziej on chce Ci pomóc, niż Ty chcesz jego pomocy. (św. Jan Bosko)
Wykonanie: Piotr Minor (aktualizacja 09.2019)
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego