Aniołowie w KKK - BAS / Skałka / Kraków

Bractwo św. Aniołów Stróżów
Przejdź do treści

Menu główne:

O Aniołach
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
327 Wyznanie  wiary Soboru Laterańskiego IV stwierdza, że Bóg "równocześnie od  początku czasu stworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń,  stworzenia duchowe i materialne, to znaczy aniołów i świat ziemski, a na  końcu człowieka, który złożony z duszy i ciała łączy w sobie świat  duchowy i materialny".

I. Aniołowie.
Istnienie aniołów - prawda wiary.
328 Istnienie  istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa zazwyczaj  aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma świętego jest tak  oczywiste, jak jednomyślność Tradycji.

Kim są aniołowie?
329 Święty  Augustyn mówi na ich temat: "<<Anioł>> oznacza funkcję, nie  naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? - Duch. pytasz o funkcję? -  Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest  aniołem". W całym swoim bycie aniołowie są sługami i  wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują "oblicze Ojca... który  jest w niebie" (Mt 18, 10), są wykonawcami Jego rozkazów, "by słuchać  głosu Jego słowa" (Ps 103, 20).
330 Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie  posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi.  przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o  tym blask ich chwały.
Chrystus "ze wszystkimi swoimi aniołami".
331 Chrystus  stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie należą do Niego: "Gdy Syn  Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim..." (Mt  25, 31). Należą do Niego, ponieważ zostali stworzeni przez Niego i dla  Niego: "Bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i  to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy  Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla  Niego zostało stworzone" (Kol 1, 16). W jeszcze większym stopniu należą  do Niego, ponieważ uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia:  "Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na  pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?" (Hbr 1, 14).

332 Aniołowie  są obecni od chwili stworzenia i w ciągu całej historii zbawienia,  zwiastując z daleka i z bliska to zbawienie oraz służąc wypełnieniu  zamysłu Bożego. Oto niektóre przykłady: zamykają raj ziemski, chronią  Lota, ratują Hagar i jej dziecko, powstrzymują rękę Abrahama,  pośredniczą w przekazywaniu Prawa, prowadzą lud Boży, zwiastują  narodziny i powołania, towarzyszą prorokom. Wreszcie anioł Gabriel  zwiastuje narodzenie Poprzednika oraz narodzenie samego Jezusa.
333 Życie  Słowa Wcielonego, od Wcielenia do Wniebowstąpienia, jest otoczone  adoracją i służbą aniołów. Gdy Bóg "wprowadza Pierworodnego na świat,  mówi: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży" (Hbr 1, 6). Ich  śpiew uwielbienia przy narodzeniu Chrystusa nie przestał rozbrzmiewać w  uwielbieniu Kościoła: "Chwała Bogu..." (Łk 2,14). Aniołowie strzegą  Jezusa w dzieciństwie, służą Mu na pustyni, umacniają Go w agonii i  mogliby ocalić Go z ręki nieprzyjaciół, jak kiedyś Izraela. Aniołowie  także "ewangelizują", głosząc Dobrą Nowinę Wcielenia i Zmartwychwstania  Chrystusa. Będą obecni w czasie powrotu Chrystusa, który zapowiadają,  służąc Mu podczas sądu.

Aniołowie w życiu Kościoła.
334 W taki sam sposób całe życie Kościoła korzysta z tajemniczej i potężnej pomocy aniołów.
335 W liturgii Kościół łączy się z aniołami, by uwielbiać trzykroć świętego Boga; przywołuje ich obecność w liturgii pogrzebowej  (w pieśni In paradisum deducant te angeli...  - "Niech aniołowie zawiodą cię do raju...", lub w "Hymnie cherubinów" w  liturgii bizantyjskiej) oraz czci szczególnie pamięć niektórych aniołów  (św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała, Aniołów Stróżów).
336 Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest  otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. "Każdy wierny ma u swego  boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia". Już na  ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy - przez wiarę - w błogosławionej  wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu.
W skrócie.
350 Aniołowie są stworzeniami  duchowymi, które nieustannie wielbią Boga i służą Jego zbawczym zamysłom  wobec innych stworzeń: "Ad omnia bona nostra cooperantur angeli" -  "Aniołowie współdziałają we wszystkim, co dla nas dobre".
351 Aniołowie otaczają Chrystusa, swego Pana. Służą Mu w szczególny sposób w wypełnianiu Jego zbawczej misji wobec ludzi.
352 Kościół czci aniołów, którzy pomagają mu w jego ziemskiej pielgrzymce i opiekują się wszystkimi ludźmi.
Wzywaj swojego Anioła Stróża w chwili pokusy: bardziej on chce Ci pomóc, niż Ty chcesz jego pomocy. (św. Jan Bosko)
Wykonanie: Piotr Minor (aktualizacja 09.2019)
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego